Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Do pobrania:

^ W górę

Wielkopolska Sieć Wsparcia

Do pobrania:

^ W górę

Informacje dotyczące projektu “Od bierności do aktywności”

Do pobrania:

^ W górę

Projekt Twój Sukces

Do pobrania informacja: Projekt Twój Sukces

^ W górę

Uwaga Studenci!

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia maksymalnie do kwoty 800,00 zł będzie przysługiwał tylko tym osobom, które złożą wniosek na Moduł II za pomocą własnego profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego w formie elektronicznej w systemie SOW.

^ W górę


Linki: