Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Możliwe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W dniu 10.12.2019r. PFRON zamieścił informację pod adresem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-1-stycznia-wnioski-na-dofinansowanie-turnusu-rehabilitacyjnego-lub-przedmiotow-ortopedycznych-mo/
o dodatkowej możliwości składania wniosków w 2020r. na turnus rehabilitacyjny
i przedmioty ortopedyczne za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

W związku z powyższym prawdopodobnie zmienione zostanie Zarządzenie nr 21/2019
z dnia 03.12.2019r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych oraz załączniki do w/w Zarządzenia (także druk wniosku o dofinansowanie), żeby „druki” były jednolite z zamieszczonymi przez PFRON w Systemie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ w momencie otrzymania wytycznych z PFRON poinformujemy o ewentualnych zmianach.

^ W górę

Ortotyka 3D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazuje informacja o projekcie realizowanym przez firmę Omni3D oraz Meyra Group przy partnerstwie Fundacji On/Off

Ortotyka 3D” jest pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.

Rekrutacja ruszyła 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do końca lutego 2020.

Celem projektu jest zrealizowanie prototypowych wydruków 3D wykonanych przez Omni3D z udziałem konsultantów firmy Meyra Group, która jest liderem na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Po wstępnych wywiadach i pogłębionych konsultacjach z osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy i wyrażą tych samym chęć uczestnictwa w projekcie wezmą udział trzy osoby, dla których bezpłatnie zostaną zaprojektowane i wydrukowane:

  • gorsety 3D,

  • ortezy 3D,

  • sprzęt rehabilitacyjny.

Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@omni3d.net.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://omni3d.pl/ortotyka-3d/.

ortotyka-1

^ W górę

Turnus rehabilitacyjny 2020

Informujemy, że można już pobrać z naszej strony internetowej wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który znajduje się w plikach do pobrania. Druk wniosku można już również pobrać w siedzibie PCPR, biuro nr 7, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków  - od 2 stycznia 2020r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 21/2019 z dnia 03.12.2019r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Do pobrania: Zarządzenie Dyrektora PCPR w Jarocinie - Turnus Rehabilitacyjny 2020

^ W górę

Ułatwienia NFZ od 1 stycznia

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie będzie musiał już odwiedzać oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ.

Od przyszłego roku etap ten będzie znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Więcej czytaj pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html

^ W górę

Informacja

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazuje następujące informacje:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. realizację projektu pn: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.

Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, oparty na wspomaganiu technologicznym, staje się wyzwaniem współczesnego postępowania terapeutycznego.

Uzupełnienie wysiłków fizjoterapeuty przy pomocy zrobotyzowanego, technologicznie zaawansowanego sprzętu medycznego, min. lokomatu, G-eo, bieżni, platform i innych, służyć mają, zgodnie z doświadczeniami wiodących ośrodków rehabilitacyjnych na świecie, odbudowaniu prawidłowego wzorca ruchu i lokomocji dziecka. Dodatkowo wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości przybliży prowadzenie rehabilitacji do warunków zabawy i gry komputerowej, co zastąpi trudną, mozolną pracę dzieci i zespołu terapeutycznego.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia, z województwa wielkopolskiego, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

W ramach projektu uczestnicy będą dodatkowo korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szanse skorzystać  ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Do pobrania: Skan

^ W górę


Linki: