Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo!

W dniu 23 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zawarło porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o współpracy przy wdrażaniu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Już teraz wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych uruchamiamy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd. Jako pierwsi z SOW-u mogą skorzystać Wnioskodawcy w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 20 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji m.in. na temat Systemu, naboru wniosków i profilu zaufanego znajdą Państwo w zakładkach po prawej stronie.

^ W górę

Informacja dot. festiwalu

Serdecznie zapraszamy do udziału

VIII Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych na temat „Bądź moim Przyjacielem”.

Czekamy na prace w siedmiu kategoriach (muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka) do 11 października br.

Koncert Galowy i wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada br. w Bydgoszczy.

Niech praca artystyczna i sam Festiwal będzie radosnym czasem odkrywania piękna przyjaźni!

Osoba służąca pomocą w temacie Festiwalu:

Kamila Muszyńska kamila.muszynska@wiatrak.org.pl nr tel. 52 32 34 826, 52 32 34 824.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród osób niepełnosprawnych i ośrodków, które się nimi opiekują.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załączeniu oraz na stronie

https://wiatrak.org.pl/viii-ogolnopolski-festiwal-tworczosci-osob-niepelnosprawnych-fart/

Fundacja “Wiatrak”
ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
tel.:   (52) 32 34 810
fax:   (52) 32 34 811
sekretariat@wiatrak.org.pl
www.wiatrak.org.pl

KRS 0000 175233

^ W górę

Informujemy, że 16 sierpnia 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne. W zamian dniem pracującym będzie sobota 7 września 2019r.

^ W górę

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że zgodnie z Uchwałą PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r został uruchomiony nabór wniosków w bieżącym roku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w Ramach obszaru C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”.
^ W górę

Rehabilitacja 25 plus” - nowy nabór wniosków

Od 24 czerwca 2019 r. można składać do oddziałów PFRON (właściwym dla Powiatu Jarocińskiego jest Wielkopolski Oddział PFRON) wnioski w ramach nowego naboru w programie „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2019/2020. W aktualnym naborze stawka na jednego uczestnika programu wynosi 2500 zł. Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane są do 2 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-nowy-nabor-wnioskow/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-pilotazowym-programie-rehabilitacja-25-plus/

^ W górę


Linki: