Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Dni wolne od pracy

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 29.03.2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, zmianie ulegają dni urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

  • 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia i 24 grudnia 2019r. PCPR będzie nieczynne;
  • w zamian, dniami pracującymi będą soboty: 27 kwietnia, 18 maja, 7 września i 14 grudnia 2019r.

Treść Zarządzenia została udostępniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

^ W górę

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd w 2019r.

Do pobrania: Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd w 2019r.

^ W górę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych 2019r.

Do pobrania:

Turnusy rehabilitacyjne - nieprzyznane dofinansowanie

Turnusy rehabilitacyjne - przyznane dofinansowanie

^ W górę

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 18.02.2019r. do 22.02.2019r.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 18 lutego – 22 lutego 2019r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jarocinie w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informuje o możliwości skorzystania w dniach od 18.02.2019r. do 22.02.2019r.
z poradnictwa nt. praw poszkodowanych przestępstwem (ofiar przemocy w rodzinie) w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30 w siedzibie ośrodka tj. Jarocin, ul. Dworcowa 2, tel 62 747- 74-60. Pomoc prawna we wtorki od godz. 16.30-19.30.

Więcej informacji na temat Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz praw pokrzywdzonych przestępstwem można znaleźć na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

^ W górę

PFRON zaprasza do wzięcia udziału w projekcie “Start zawodowy dla absolwentów z niepełnosprawnością” w ramach pilotażowego programu “Absolwent”.

start-ulotka

^ W górę


Linki: