Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Informacja o rekrutacji na studia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o rekrutacji na studia.

Poniżej link do ogłoszenia na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/druga-rekrutacja-na-studia-podyplomowe-specjalista-ds-zarzadzania-rehabilitacja/

oraz na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

https://zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl/47369.html

^ W górę

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

JEŻELI DOSTRZEGASZ U SIEBIE PROBLEMY Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ, REAGUJESZ AGRESJĄ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH Z PARTNERKĄ LUB INNĄ OSOBĄ Z RODZINY I UWAŻASZ, ŻE TAKIE ZACHOWANIE JEST ZŁE I CHCIAŁBYŚ JE ZMIENIĆ LECZ NIE WIESZ JAK?!

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ W GODZ. OD 7.30 DO 15.30 DO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (JAROCIN, UL. DWORCOWA 2) I ZAPISZ SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM.

PROGRAM JEST BEZPŁATNY I ADRESOWANY DO DOROSŁYCH MĘŻCZYZN, KTÓRZY CHCIELIBY ZREDUKOWAĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE ORAZ UKSZTAŁTOWAĆ POSTAWY PARTNERSTWA I SZACUNKU WOBEC INNYCH OSÓB.

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 62 747 74 60 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, BIURO NR 5.

^ W górę

Dni wolne od pracy

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 29.03.2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, zmianie ulegają dni urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

  • 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia i 24 grudnia 2019r. PCPR będzie nieczynne;
  • w zamian, dniami pracującymi będą soboty: 27 kwietnia, 18 maja, 7 września i 14 grudnia 2019r.

Treść Zarządzenia została udostępniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

^ W górę

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd w 2019r.

Do pobrania: Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd w 2019r.

^ W górę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych 2019r.

Do pobrania:

Turnusy rehabilitacyjne - nieprzyznane dofinansowanie

Turnusy rehabilitacyjne - przyznane dofinansowanie

^ W górę


Linki: