Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Uwaga!

W związku z trwającymi pracami  dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu “Aktywny samorząd”, Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/


Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

^ W górę

„KOBIETA – TO BRZMI DUMNIE” Grupa psychoedukacyjna dla kobiet

rece

Jeżeli jesteś kobietą, która pragnie wzmocnić swoje Ja, poszukujesz jakiejś zmiany, chcesz poradzić sobie z trudnymi emocjami, relacjami z bliskimi, rozwinąć świadomość siebie, spojrzeć na swój związek z innej perspektywy, odnaleźć w końcu zagubione marzenia i swoją kobiecość, to jest Twój moment, Twój czas i miejsce - przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla kobiet!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zaprasza Panie (w każdym wieku) na spotkania do nowo tworzonej grupy rozwoju osobistego w dniu 04 października 2017r.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia raz w tygodniu zaczynając w dniu 4 października w godz. 16.30 do 19.30 na ul. Dworcową 2 w Jarocinie (budynek Dworca PKP – I piętro)

Zadzwoń tel. 604436163 lub napisz e-maila: pcpr@pcprjarocin.pl, podając swoje nazwisko, nr telefonu i adres.

^ W górę

Informacja - wnioski - Moduł I

Informujemy, że wnioski dotyczące Modułu I można składać w terminie do 30 sierpnia 2017r., natomiast nabór wniosków dotyczących Modułu II w terminie od 11 września do 10 października 2017 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Dzieweczyńska, pokój nr 7.
tel. (62) 503 3733, kom. 724 555 026,

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie,  ul. Dworcowa 2, pokój nr 7 w godzinach 7.30 -15.30.

^ W górę

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2017 roku


Informujemy, że wnioski dotyczące Modułu I w ramach pierwszego naboru będzie można składać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2017r., natomiast nabór wniosków dotyczących Modułu II w terminie od 10 marca do 30 marca 2017 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Dzieweczyńska, Patryk Kulka, pokój nr 7.
tel. (62) 503 3733, kom. 724 555 026,

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie,  ul. Dworcowa 2, pokój nr 7 w godzinach 7.30 -15.30

^ W górę

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

zrzut-ekranu-2016-11-28-o-101229

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11 - 10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Temat przewodni Kampanii

Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. W tym roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!” W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku zwracamy również szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

^ W górę


Linki: