Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/6.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pracownika ochrony osób i mienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/5.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/4.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu:Rozstrzygnięcie przetargu: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursy ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/2.2014

Pobierz plik:

^ W górę

Rozstrzygnięcie przetargu:Przetarg niegoraniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.3211/1.2014

Pobierz plik:

^ W górę


Linki: