Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Jarocinie: Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Dzieweczyńska oraz Anna Michalak pod nr tel. ( 62) 505 37 33 lub 724 555 026.

Wnioski można pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki „Aktywny Samorząd” lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, pokój nr 7.

Wnioski będziemy przyjmować w ramach Modułu II od dnia 11 marca do 30 marca 2019 r. i od 20 września do 10 października 2019 r., a w ramach Modułu I od 23 kwietnia do 30 sierpnia 2019 r.

^ W górę


Linki: