Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady

Załącznik nr 1
do Protokołu Nr 1/2017 z dnia 09.03.2017 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”W PCPR JAROCIN – REALIZATORA PROGRAMU w POWIECIE JAROCIŃSKIM w 2017 ROKU.
(Traci moc Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 7/2016 z dnia 25.10.2016 r.)

Otwórz plik: Zasady_2017_II_as.pdf

^ W górę


Linki: