Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierunki działań Aktywny Samorząd 2017

Załącznik
do uchwały nr
5/2017 Zarządu PFRON
z dnia 24 stycznia 2017r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Otwórz plik: kierunki_działań_Aktywny_Samorzad_2017.pdf

^ W górę


Linki: