Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skład zespołu

Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie:
Marlena GARSZTKA

Skład orzekający:
Zofia TOMCZYK - lekarz medycyny / internista
Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA - lekarz medycyny / internista
Grażyna ŚWIĄTEK-PAWLAK - lekarz medycyny / pediatra, neonatolog
Robert NOWAK - lekarz medycyny / neurolog
Agnieszka NOWAK - NOWAK - lekarz medycyny / laryngolog
Alina BUDZYŃSKA - lekarz medycyny / okulista
Artur SZYMCZAK - lekarz medycyny / ortopeda
Maria JAROSZ - SOBAŃSKA - doradca zawodowy
Aleksandra TUŁAZA - psycholog
Katarzyna KOWALSKA – doradca zawodowy, pracownik socjalny
Justyna BACHÓRZ– pracownik socjalny
Igor ARMON - pracownik socjalny
Wacław ADAMIAK – pedagog

^ W górę


Linki: